Modernizarea Maternității Brașov a fost finalizată

Maternitatea Brașov, cunoscută oficial ca Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea”, a finalizat un amplu proces de modernizare, devenind un spital cu infrastructură medicală la standarde occidentale.

Proiectul major de modernizare a fost desfășurat între 2018 și 2024 și a inclus reabilitarea, eficientizarea energetică și dotarea cu aparatură medicală și mobilier a spitalului. Finanțarea a fost asigurată prin fonduri europene accesate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, cu scopul sprijinirii tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon.

Intitulat „Modernizare, dotare și eficientizare energetică a corpului S+P+7+M și corp extindere (de legătură) existent între corpul nou și corpul vechi ale Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie Dr. I.A. Sbârcea Brașov”, proiectul a vizat în principal creșterea eficienței energetice a clădirii noi și a legăturii cu clădirea veche, aceasta din urmă fiind modernizată în 2017 printr-un program al Ministerului Sănătății cu fonduri de la Banca Mondială.

Contractul de finanțare a fost semnat în martie 2018, valoarea totală a proiectului fiind de 26.552.919,96 lei, din care 18.219.927,27 lei au fost cheltuieli eligibile, iar 8.332.992,69 lei au reprezentat cheltuieli neeligibile.

Astăzi, în prezența oficialităților județene și locale, au început procedurile de recepționare a lucrărilor care au transformat corpul nou al Maternității într-un spațiu modern și eficient energetic. Pe lângă aceste lucrări, alte necesități investiționale au fost identificate și realizate cu finanțare din bugetul județean și fondurile spitalului, totalizând 19.405.426 lei.

Pentru detalii suplimentare despre această realizare, vizitați site-ul Consiliului Județean Brașov aici.