Anul şcolar 2024-2025 la Scoala Profesională Specială Codlea

Scoala Profesională Specială Codlea, instituţie de învăţământ aflată în subordinea Consiliului Judeţean Braşov, și-a făcut publică oferta educaţională pentru anul şcolar 2024-2025.
Conducerea instituţiei anunţă locuri disponibile în trei clase, cu posibilitatea înfiinţării unei clase suplimentare, astfel:

 • Domeniul: Turism și alimentație – Calificarea: Bucătar * o clasă *
 • Domeniul: Estetica și igiena corpului omenesc – Calificarea profesională: Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist * o clasă *
 • Domeniul: Industrie textilă și pielărie – Calificarea: Confecționer produse textile * o clasă *

La cerere, se mai poate înființa o clasă în domeniul Industrializarea lemnului, specializarea tâmplar universal.

În activitatea didactică, Școala Profesională Specială Codlea urmăreşte crearea şi implementarea unei culturi, a unor politici incluzive și desfășurarea unor practici incluzive pentru a oferi tuturor copiilor accesul la educație, valorizând diversitatea și acordând importanță fiecărui elev în parte, pentru ca la absolvirea cursurilor, aceştia să dețină următoarele competențe:

 • practicarea eficientă a meseriei alese;
 • adaptarea în relațiile de muncă;
 • delimitarea corectă a competenței profesionale;
 • operarea pe computer la nivel de inițiere;
 • capacitatea de adaptare în școală și societate;
 • respectul pentru valorile democratice;
 • spiritul comunitar.

Aceste deziderate se realizează atât prin activităţile curente ale şcolii, cât și prin încheierea unor parteneriate funcționale cu alte școli sau centre, cu alți profesioniști, cu părinții, ONG-urile locale și cu comunitatea.
Școala Profesională Specială Codlea asigură școlarizarea pentru elevi cu cerinţe educaţionale speciale (CES) absolvenți de clasa a VIII-a, școală specială/școală de masă, din zona Brașov-Codlea; elevi care se exceptează de la susținerea evaluării naționale sau care nu o promovează la încheierea studiilor gimnaziale; elevi care au întrerupt școala şi au depășit vârsta clasei cu mai mult de trei ani. Totodată, instituţia şcolară asigură servicii de sprijin pentru copiii/elevii integrați în învățământul de masă, în școlile din zona Codlea.
Școala Profesională Specială dispune de bază materială și dotări corespunzătoare educării şi terapiilor de recuperare-compensare a elevilor cu cerințe educative speciale, oferind servicii educaționale, recuperativ-compensatorii individualizate, în scopul formării abilităților de viață necesare integrării școlare, sociale și profesionale optime.

Se asigură:
 • decontarea navetei,
 • alocație de hrană, alocație pentru rechizite școlare, îmbrăcăminte-încălțăminte,
 • bursă tehnologică,
 • bursă de merit,
 • burse sociale,
 • program flexibil, adaptat nevoilor fiecărui elev,
 • activități extracurriculare și extrașcolare.

Informaţii suplimentare şi date de contact găsiţi aici: https://scoala-profesionala-speciala-codlea.webnode.ro/